Hangi Kaplıca Hangi Hastalığa İyi Geliyor?

Eski bir turizmci olarak sizlere bugün Türkiye’deki kaplıcaların ne tür hastalıkları tedavide kullanıldıklarını  paylaşmak istedim. Genç-yaşlı, kadın-erkek demeden binlerce insanın gidip ziyaret ettikleri bu yerlerle ilgili bilgileri sizinle paylaşırken; buradaki bilgilerin yüzde yüz bilimsel veriler olmadığını bilmenizde yarar var.

KAS-İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA KAPLICANIN YERİ NEDİR ?
Kas-İskelet sistemi hastalıklarında temel tedavi yöntemleri :
İstirahat Hasta bölgenin korunması, İlaç tedavisi, Fizik tedavisi, Egzersiz tedavisi, Rehabilitasyon, Cerrahi tedavidir.
Kaplıca tedavisi Fizik Tedavinin Hidroterapi (su ile yapılan tedavi) alt grubu içinde değerlendirilebilir. Temel tedavi yöntemleri ile kombine edilerek doktor kontrolünde uygulanacak olan Kaplıca Tedavisi

Kas-İskelet sistemi hastalıklarında büyük yararlar sağlayabilir.

MADENSEL SULAR NASIL OLUŞUR ?
Madensel sular:derinlere sızan yer üstü sularının ve/veya derinlerde oluşan suların yeryüzüne çıkması ile oluşur.
Bu sular yollarına çıkan mineralleri, tuzları, gazları ve radyoaktif maddeleri eriterek bünyelerine katar, bazen de ısınarak yeryüzüne çıkarlar.

KAPLICANIN ETKİNLİĞİ HANGİ FAKTÖRLERLE İLGİLİDİR?
Suyun sıcaklığı, İçerdiği kimyasal maddeler, Kaynak bölgesinde bulunan mikroskobik organizmalar, Havadaki nem oranı, Havanın sıcaklığı, Atmosfer basıncı, Rüzgar…

HANGİ HASTALIKLARDA KULLANILIR ?
Kireçlenmeler, İltihabi romatizmalar, Yumuşak doku romatizmaları, Mekanik bel ve boyun problemleri, Çalışma şart ve ortamına bağlı ağrılı tablolar, Ortopedik problemler; kırık sekelleri,ameliyat komplikasyonları, Spor yaralanmaları, Kas hastalıkları, Nörolojik hasarlara bağlı problemler.

KAPLICANIN ETKİLERİ NASIL OLUŞUR ?
Kesin olarak bilinmemektedir.Kaplıcanın tedavi edici etkisi iki ana mekanizma ile açıklanır:
Biyokimyasal-Spesifik etki; su içinde bulunan erimiş mineral ve gazların deri yoluyla emilmesi sonucu vücut metabolizmasında değişikliklere sebep olmaları, Termal-Nonspesifik etki; suyun sıcaklığı ve çevre faktörlerin etkisi ile kan dolaşımının artması, metabolizmanın hızlanması, sinir sisteminin ve hormonal sistemlerin uyarılması.

KAS-İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA HANGİ ÇEŞİT KAPLICA SULARI FAYDALIDIR ?
Kas-İskelet Sistemi hastalıklarında genellikle tuzlu,kükürtlü,karbondioksitli,oligometalik ve radyoaktif sular etkili olmaktadır (Kütahya Yoncalı bölgesindeki sular bu özelliktedir).

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR NELERDİR ?
Hastalığın kesin teşhisi konulmalıdır.
Hastalığın aktivasyon derecesi, yaptığı lokal ve sistemik hasarlar değerlendirilmelidir.
Hastanın sistemik-dahiliye kontrolü mutlaka yapılmalıdır.
Hasta kaplıca kürü esnasında izlenmeli,yararlı ve zararlı etkiler gözlenmelidir.

HANGİ HASTALAR KAPLICAYA GİREMEZ ?
Ateşli hastalıklar, sistem enfeksiyonları, Alevli dönemde iltihabı-romatizmal hastalıklar, Ağır kansızlık,
Kanser ve benzeri habis hastalıklar, Kanamalı hastalıklar, Kadınlarda adet dönemleri, gebelik ve doğum sonrası dönemler, Ağır kalp, Akciğer, Böbrek ve Karaciğer hastalıkları ve yetmezlikleri,
Koroner arter hastalıkları; kalp krizi geçirmiş hastalar, yakın zamanda kalp anjini-spazmı geçirmiş hastalar, Oynak hipertansiyonu veya kan basıncı sürekli sistolik 150 mmHg üzerinde seyreden hastalar
Yaygın varisler, iltihabı ve/veya tıkayıcı damar hastalıkları, Kontrol altına alınmamış ve insüline bağımlı şeker hastalığı, Akut yada kronik üriner, bilier ve istestinal tıkanmalar, Açık yaralar, 6-12 aydan yeni, antikoagülan kullanan, yüksek risk faktörüne sahip Serebrovasküler hastalığa bağlı yarım felçli hastalar (hiç girmeseler daha iyi), Epilepsi ve benzeri nöbet geçiren hastalar, Akıl hastaları ve ağır psikolojik problemleri olan hastalar, İleri yaşta ve düşkün hastalar, Aşırı şişman hastalar…

KAPLICA SULARINDA HANGİ ŞEKİLLERDE FAYDALANILIR ?
Kaplıcalardan:banyo, oturma banyosu, kısmi banyo, çamur banyosu ve buhar banyosu olarak faydalanılabilir.

KAPLICA TEDAVİSİ NASIL UYGULANIR ?
Tedavi süresi ve şekli; hastanın ve hastalığın durumuna, suyun özelliklerine göre belirlenir,
Tedavi süresi ortalama 2-3 haftadır. Toplam banyo sayısı 15-20 civarında tutulur.
Kürler günlük veya günaşırı yapılır. Günlük kürlerde haftada bir gün ara verilir.
Banyo süresi 5-25 dakika olarak belirlenir.Süre başlangıçta az tutulur, giderek artırılır.
Banyo kürleri genellikle sabahları hafif bir kahvaltıdan sonra uygulanmalıdır.
Yeterli sıvı desteği sağlanmalıdır.
Hastalar kürden önce mutlaka mesane ve bağırsaklarını boşaltmalıdır.
Banyo içinde en rahat pozisyonda durulmalıdır.
Suyun kaldırma kuvvetinden dolayı su içinde egzersiz kolay yapılır.
Su içinde hareket deriden mineral ve gaz emilimini artırır.
Fazla hareket dolaşım sisteminde aşırı yüklenmelere sebep olur.
Banyodan sonra hasta iyice kurulanmalı ve iyi havalandırılmış bir odada 30-60 dakika dinlendirilmelidir.
Kaplıca kürü esnasında sebze ve meyve ağırlıklı gıdalar tercih edilmelidir.

KAPLICA YAN ETKİLERİ NELERDİR ?
Duyarlı hastalarda sıcağa tahammülsüzlük, fenalık hissi, baş ağrısı, tansiyon yükselmesi, çarpıntı, su elektrolit bozuklukları, ateş vs. olabilir.

YAN ETKİLER NASIL TEDAVİ EDİLİR ?
Bu hastalar hemen ortamdan uzaklaştırılıp dinlendirilmeli, gerekli müdahaleler yapılmalı ve tedavi protokolü gözden geçirilmelidir.

KAPLICA KRİZİ NEDİR ?
Kaplıca tedavisi başladıktan 4-7 gün sonra şikayetler azalmaya başlamışken birdenbire ağrılarda artma, ateş yükselmesi, uykusuzluk, iştahsızlık, bulantı-kusma, kabızlık ve ishal, çarpıntı, terleme, üşüme, sıcağa ve soğuğa tahammülsüzlük benzeri bulguları olan bir tablo ortaya çıkar. Buna Kaplıca-banyo Reaksiyonu ve Termal Krizi denir. Sebebi hormonal ve sinirsel uyum mekanizmalarının bozulmasıdır. Acil tedavi gerekmektedir.

Hangi Kaplıca Hangi Hastalığa İyi Geliyor?

Kaplıcalar, şifa bulma umuduyla her yıl milyonlarca turistin akın ettiği özel alanlar. Ülkemizde de birçok kaplıca mevcut. Peki hangi rahatsızlığın tedavisine destek olması amacıyla hangi kaplıcaya gideceğinizi biliyor musunuz?

İşte cevabı…

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Afyon-Gazlıgöl Termal Turizm Merkezi

Afyon’a 22 km. uzaklıkta, Eskişehir karayolu ve demiryolu güzergahları üzerindedir. Su sıcaklığı: 40-71 derecedir. Romatizmal, kalp ve dolaşım sistemi, böbrek ve idrar yolları, karaciğer, safrakesesi, sindirim sistemi, metabolizma bozuklukları, kireçlenme ve cilt hastalıklarına iyi geldiği söylenmektedir.

Afyon-Sandıklı-Hüdai Termal Turizm Merkezi

Sandıklı İlçesi’ne 7, Afyon’a 66 km. uzaklıktadır. Su sıcaklığı 70 derecedir. Romatizmal hastalıklar, ağrılı sendromlar, kalp ve kan dolaşımı hastalıkları, eklem-kireçlenme rahatsızlığı, sinir ve kas yorgunluğu, kadın hastalıkları tedavileri için gidilmektedir.

Afyon-Ömer ve Gecek Termal Turizm Merkezi

Afyon-Kütahya karayolu üzerinde, Afyon’a uzaklığı 15 km. uzaklıktadır. Su sıcaklığı 51-98 derecedir. Romatizmal, deri, kalp ve kan dolaşımı, sindirim, eklem ve kireçlenme, karaciğer, safrakesesi, beslenme bozukluğu, sinirsel ve kadın hastalıklarını tedavi amacıyla tercih edilmektedir.

Ankara-Kızılcahamam Termal Turizm Merkezi

Kızılcahamam İlçesi’ndedir. Su sıcaklığı kaplıca kaynağında 47 derecedir. İçme kürleri; karaciğer, safra kesesi, mide, bağırsak ve metabolizma hastalıkları için, banyo kürleri ise; kalp, dolaşım bozuklukları, romatizma için uygulanmaktadır.

Balıkesir-Gönen Termal Turizm Merkezi

Gönen İlçesi’nde, Gönen çayı kenarındadır. Su sıcaklığı 52 derecedir. İçme kürleri; karaciğer, safra yolları, böbrek fonksiyonları için, banyo kürleri ise; romatizma, kırık sekelleri, ağrılı ve iltihaplı kadın hastalıkları, kalın bağırsakların ağrılı, spastik iltihapları, damar sertliği, nörolojik ve vasküler komplikasyon sekelleleri ve nekahet dönemleri için uygulanmaktadır.

Bursa-Çekirge Termal Turizm Merkezi

Bursa’nın Çekirge mevkiindedir. Su ısısı 47-78 derecedir. Banyo kürleri; romatizmal sendromlar, hareket sisteminin diğer ağrılı hastalıkları, kronik iltihaplı ve ağrılı kadın hastalıkları, damar tıkanıkları için uygulanmaktadır. İçme kürleri ise; karaciğer, safra yolları, hafif diabet, kriz devrelerinin dışında gut hastalığı, kanda fazla miktarda yağ birikintileri görülen şişmanlıklar için uygulanmaktadır.

Bursa-İnegol Oylat Termal Turizm Merkezi

Bursa’nın İnegöl İlçesi’nin 27 km. güneyindedir. Suyun ısısı 40 derecedir. Şişmanlıkta etkili olduğu belirtiliyor

Çanakkale-Ezine-Kestanbol Termal Turizm Merkezi

Çanakkale’nin Ezine İlçesi’ne 15 km. Marmara Denizi’ne ise 2 km. uzaklıktadır. Suyun ısısı ana kaynakta 67 derece, çamur suyunda 68 derecedir. Banyo, çamur banyosu, inhalasyon, serpinti kürleri ile iltihaplı kadın hastalıkları, romatizma, siyatik, kireçlenme, bazı kemik tüberkülozlarında etkili olduğu belirtiliyor.

Denizli-Pamukkale Termal Turizm Merkezi

Ege Bölgesinde, Denizli ilinin 20 km. kuzeyinde, tarihi Hierapolis harabelerinin yanındadır. Suyun Isısı: 33-35,5 derecedir. İçme kürleri; sindirim sistemi, özellikle mide, bağırsak, karaciğer, safra yolları fonksiyon bozuklukları, safra kesesi ve safra yollarının kronik iltihapları, taşları, şişmanlık, diyabet, gut için uygulanmaktadır. Banyo kürleri ise; dolaşım sistemine ait hastalıklar, kalp, beyin ve atar damarlardaki iskemik sendromlar, damar sertliği, tansiyon değişimi, bronşiyal astım vakalarında uygulanmaktadır.

Diyadin Kaplıcaları

Termal suların bikarbonat, klorür, sülfat, kalsiyum, Karbondioksit Gazı içermesi ve toplam mineralizasyonun 1 gr/lt olması nedeniyle şifa özelliği taşımaktadır. Cilt hastalığı, özellikle romatizma, nevrit nöroloji, kadın hastalıkları, kemik ve kireçlenme hastalıkları, siyatik ve metabolizma bozukluğu gibi hastalıklarının tedavisinde yararlanılmaktadır.

Eskişehir-Sarıcakaya-Sakar Termal Turizm Merkezi

Eskişehir’e 33 km. uzaklıkta Sarıcakaya ilçesindedir. Su ısısı 35 derecedir. Diyabet, şişmanlık, gut gibi hastalıklarda kanda birikmiş unsurları, bu arada şeker ve yağları temizlediği, asit ürik fazlalığının idrarla atılmasını sağladığı, böbrek taşlarının büyümesine engel olduğu ileri sürülmektedir.

Havza Kaplıcaları

Havza Kaplıcaları, radyoaktivite özelliğinden ötürü:

Romatizma hastalıklarına,  Diz, kalça, boyun ve bel kireçlenmelerine, Kırık-çıkık sekellerine, Ortopedik ameliyat sonrası nekahet dönemlerinde, İchias, Nikris (Gut), Kadın hastalıklarına (Üreme organı iltihaplarına), Şeker hastalığına, Solunum yolu nezlelerine, Bağırsak ve Böbrek hastalıklarına, Cilt hastalıklarına, Strese karşı şifalıdır. Su sıcaklığı 56 derecedir.

Havza Kaplıcaları bu hastalıkların yanı sıra:

İnhalasyon uygulaması (Su buharının solunması) yöntemi ile:

Müzmin üst solunum yolu iltihapları, Alerjik burun içi iltihapları, Müzmin larenjit ve farenjit, Nefes darlığı yapan Akciğer hastalıkları, Bronş genişlemesi, Astıma iyi geldiği biliniyor.

İçmece uygulamaları(mineralli suyun içilmesi) yöntemi ile:

 Mide ve bağırsak hastalıkları, HazımsızlıkSafrakesesi tembelliği, Müzmin kabızlıkKalın bağırsak spazmları, İdrar yolunun müzmin iltihaplarının tedavisinde de etkili ve yararlıdır.

 İzmir Balçova (Agamemnon) Termal Turizm Merkezi

Adnan Menderes Havalimanına 25 km., kent merkezine ise 8 km. uzaklıktadır. Kaynak ve kuyu sularının sıcaklığı 45-140 derece arasında değişmektedir. Romatizmal hastalıklar, sindirim sistemi, göz hastalıkları, metabolizma bozuklukları, karaciğer-safra kesesi hastalıkları, dolaşım ve kalp hastalıkları, sinir sistemi hastalıklarına iyi geldiği ileri sürülmektedir.

İzmir-Çeşme-Sifne Ilıca ve İçmeleri

Çeşme İlçesi’nin 6-7 km. doğusundadır. Su sıcaklığı 42 derecedir. Banyo ve çamur kürlerinin romatizmal hastalıklar, kadın hastalıkları, metabolizma bozuklukları üzerinde etkili olduğu, içme kürlerinin ise müshil etkisi yaptığı, karaciğer, safra kesesi ve pankreasın salgı faaliyetini hızlandırdığı belirtilmektedir.

Konya-Ilgın Termal Turizm Merkezi
Konya’ya 88 km. uzaklıkta, Ilgın ilçesinde, Ilgın-Akşehir yolunun ikinci kilometresinde bulunmaktadır. Su sıcaklığı 42 derecedir. Romatizmal sendromlar, karaciğer, safra yolları, metabolizma hastalıklarının
tedavisinde faydalanılmaktadır.

Kütahya-Harlek (Ilıcaköy) Termal Turizm Merkezi

Kütahya-Eskişehir yolu üzerinde, Kütahya’ya 27 km. uzaklıktadır. Su sıcaklığı 25-43 derece arasındadır. Romatizmal hastalıklar, karaciğer, safra yolları ve cilt üzerinde etkili olduğu belirtilmektedir.

Manisa-Demirci-Hisar Kaplıcaları ve Termal Tesisleri

Demirci ilçesine 4 km. mesafede bulunan Hisar Kaplıcalarının çeşitli romatizmal hastalıklarda, metabolizma hastalıklarında ve mide-bağırsak hastalıklarında tedavi maksatlı kullanılmaktadır. Su sıcaklığı 37-48 derece arasında değişmektedir.

Muğla-Köyceğiz-Sultaniye Termal Turizm Merkezi

Köyceğiz Gölü’nün batı sahilinde ve Ölemez Dağı’nın eteklerindedir. Su sıcaklığı 42 derecedir. Romatizmal hastalıklar, cilt, kan dolaşımı, kalp hastalıkları, solunum yolu, sinir sistemi böbrek ve idrar yolları rahatsızlıkları, kadın hastalıkları, metabolizma bozuklukları ve nekahet dönemlerinde etkili olduğu belirtilmektedir.

Sivas-Kangal Balıklı (Yılanlı) Çermik

Sivas’a bağlı Kangal İlçesi’nin 17 km. kuzeydoğusundadır. Su sıcaklığı 36 derecedir. Vücuttaki yara, sivilce, egzama, sedef gibi cilt hastalıklarına karşı tercih edilmektedir.

Tuzla Kaplıcaları Sağlık ve Turizm Tesisleri

E-5 Karayolu’nun 400 m güneyinde, sahil yolu üzerindedir. Sabiha Gökçen Havalimanına 17 km mesafededir. Romatizmal hastalıklar (romatoid artrid), kireçlenmeler, kadınlarda görülen fonksiyonel kısırlık ve iltihabi hastalıklar, ortopedik ameliyatlar sonrası iş ve normal yaşantıya sağlıklı dönebilme gibi pek çok hastalığa iyi geldiği belirtilmektedir.

Şifalı suların içme bölümü ise mide-barsak sistemi hastalılarından kronik gastrid, mide salgı bozukluğu ve kabızlığa, böbrek ve idrar yolları hastalıklarından böbrek taşları, kronik böbrek ve yolları iltihaplarına, şeker hastalığına ve safra kesesi taşlarına iyi geldiği belirtilmektedir.

Yalova-Armutlu

Armutlu Kaplıca suları kimyasal sınıflandırılma bakımından “sülfatlı, bikarbonatlı, klorürlü, kalsiyumlu, sodyumlu ve korbondioksitli” sular sınıfına girerler. Kaynaklardaki mineral miktarı, litrede 2.100 – 2.421 mg arasındadır. Ayrıca kalıcı radoaktivitesi bakımından Marmara Bölgesi’nin zengin sularındandır (1.04 miliküri / lt.)İstanbul Üniversitesi Hidroklimatoloji Kürsüsünden alınan değerlendirme sonucuna göre, bu sular ihtiva ettikleri sülfat ve bikarbontlar dolayısyla sindirim sistemi üzeride etkilidirler.
Hareket sisteminin hastalıklarından Artrozlar denilen yıpranma romatizmalarının tamamında, fibrozitisler denilen yumuşak doku romatizmalarının tamamında ve artritiz denilen iltihaplı eklem romatizmalarının alevli dönemi geçip sakinleştiği zamanların tümünde banyo kürlerinden hem tedavi edici hem de koruyucu olarak yararlanılabilir.

Yalova Termal Turizm Merkezi

Yalova İlinin 11 km. batısında, ormanlık bir boğaz içindedir. Su sıcaklığı 55-60 derecedir. Banyo kürleri; romatizmal hastalıklar başta olmak üzere, hareket sisteminin ağrılı hastalıkları, ameliyat geçirmiş ağrılı batın hastalıkları, kronik iltihaplı ve ağrılı kadın hastalıkları, bacaklardaki bazı damar tıkanıkları için uygulanmaktadır. İçme ve banyo kürleri ise diyabet, gut, şişmanlık gibi metabolizma hastalıkları, kanda biriken kolesterin, lipid gibi yağ cisimlerinin temizlenmesi ve asit ürik birikiminin idrar yoluyla atılması için uygulanmaktadır.

About ramazanbey

Şiir dünyasına uzanan yolda bir yürek savaşçısı
Bu yazı Sizin İçin Seçtiklerim içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s